Close sub menu
Prologis
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----29.78729.93021.779
Financiële vaste activa----6.2375.7455.496
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----8610785
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----1.089344447
Vlottende activa----------
Totaal activa----40.03238.41829.481
 
Passiva
Gewoon kapitaal----22.65322.29815.631
Preferent kapitaal-----921-1.016-833
Aandeel van derden----3.4193.5033.075
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----705761703
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva----40.03238.41829.481
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----2.2641.8041.687
Kasstroom investeringsactiviteiten-----685-664543
Kasstroom financieringsactiviteiten-----840-1.232-2.607
Kasstroom algemeen----739-92-376
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie