Close sub menu
Ametek
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--7.14113.6216.0165.129
Materiële vaste activa--6941.647554493
Financiële vaste activa------256239
Vaste activa--7.8357.8196.8265.861
Voorraden--559625625541
Debiteuren--597745733668
Overige vlottende activa------00
Effecten en liquide middelen--1.213786354646
Vlottende activa--2.5222.0261.8361.935
Totaal activa--10.3579.8458.6627.796
 
Passiva
Gewoon kapitaal--5.9495.1154.2424.028
Preferent kapitaal---504-533-551-429
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.3323.3033.1622.630
Crediteuren--944377400437
Bank--132--359308
Overige korte schulden----1.049452359
Kortlopende schulden--1.0761.4261.2591.139
Totaal passiva--10.3579.8458.6627.796
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.2811.114926833
Kasstroom investeringsactiviteiten--62-1.151-1.210-626
Kasstroom financieringsactiviteiten---5397313-329
Kasstroom algemeen--80336-271-122
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie