Close sub menu
Church & Dwight Co
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.3406.9094.2674.279
Materiële vaste activa--6131.709598608
Financiële vaste activa--9--99
Vaste activa--6.3025.7014.9915.015
Voorraden--495417383331
Debiteuren--399356345346
Overige vlottende activa--340--117118
Effecten en liquide middelen--183156317279
Vlottende activa--1.1129561.0781.000
Totaal activa--7.4156.6576.0696.015
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.0202.6682.4542.218
Preferent kapitaal---78-67-54-36
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.0062.8972.2892.862
Crediteuren--1.025473430399
Bank--351253598271
Overige korte schulden----366295260
Kortlopende schulden--1.3891.0921.326935
Totaal passiva--7.4156.6576.0696.015
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--990865764682
Kasstroom investeringsactiviteiten---608-554-112-1.303
Kasstroom financieringsactiviteiten---360-473-609699
Kasstroom algemeen--22-1624377
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie