Close sub menu
Centene Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----15.7899.2546.147
Materiële vaste activa----4.2421.7061.104
Financiële vaste activa------6.8615.312
Vaste activa----20.67118.90313.152
Voorraden----------
Debiteuren------5.1503.413
Overige vlottende activa------1.082589
Effecten en liquide middelen----12.9866.0644.603
Vlottende activa----20.32311.9988.703
Totaal activa----40.99430.90121.855
 
Passiva
Gewoon kapitaal----12.55110.9176.850
Preferent kapitaal----134-56-3
Aandeel van derden----1089614
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----15.3707.9075.647
Crediteuren------4.0514.165
Bank------384
Overige korte schulden----12.9327.8825.163
Kortlopende schulden----12.93211.9719.332
Totaal passiva----40.99430.90121.855
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----1.4831.2341.489
Kasstroom investeringsactiviteiten-----1.532-4.585-1.265
Kasstroom financieringsactiviteiten----6.8324.612-82
Kasstroom algemeen----6.7831.261142
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie