Close sub menu
Tapestry
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--7.0146.4562.217821
Materiële vaste activa--1.5501.878885691
Financiële vaste activa------075
Vaste activa--5.3714.3214.2461.878
Voorraden--737778674470
Debiteuren--193298314268
Overige vlottende activa------1.143291
Effecten en liquide middelen--1.4341.2341.2503.084
Vlottende activa--2.5532.5572.4333.953
Totaal activa--7.9246.8776.6785.832
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.2763.5133.2453.002
Preferent kapitaal---92-83-83-87
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.9062.4462.4962.076
Crediteuren--131244264195
Bank------10
Overige korte schulden--1.611674673559
Kortlopende schulden--1.742918938754
Totaal passiva--7.9246.8776.6785.832
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--407792997854
Kasstroom investeringsactiviteiten--44-574-2.165593
Kasstroom financieringsactiviteiten--6-485-250370
Kasstroom algemeen--457-267-1.4181.816
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie