Close sub menu
Alliant Energy Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa--14.33627.05412.46211.235
Financiële vaste activa--485--431396
Vaste activa--16.82315.82514.64113.283
Voorraden--217--212222
Debiteuren--412402350483
Overige vlottende activa--2.002------
Effecten en liquide middelen--54162128
Vlottende activa--887876785905
Totaal activa--17.71016.70115.42614.188
 
Passiva
Gewoon kapitaal--5.8885.2054.5864.182
Preferent kapitaal---12-9-8-12
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--10.52511.3658.9967.657
Crediteuren--377422543477
Bank--8--6981.271
Overige korte schulden--8451.632403401
Kortlopende schulden--1.2972.0541.6442.149
Totaal passiva--17.71016.70115.42614.188
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--501660528983
Kasstroom investeringsactiviteiten---951-1.287-1.067-1.496
Kasstroom financieringsactiviteiten--488619531533
Kasstroom algemeen--38-8-820
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie