Close sub menu
Edwards Lifesciences Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.5053.0081.4551.595
Materiële vaste activa--1.4892.121868680
Financiële vaste activa--802--506567
Vaste activa--4.1463.5043.0373.164
Voorraden--802641607555
Debiteuren--515544457422
Overige vlottende activa--351--208323
Effecten en liquide middelen--1.4031.5179571.338
Vlottende activa--3.0912.9842.2872.532
Totaal activa--7.2376.4885.3245.696
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.5744.1483.1402.956
Preferent kapitaal---161-156-139-133
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1.7697981.3071.337
Crediteuren--197180134117
Bank--27----598
Overige korte schulden----722743688
Kortlopende schulden--8949028771.403
Totaal passiva--7.2376.4885.3245.696
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.0541.1799271.001
Kasstroom investeringsactiviteiten---531-59677-647
Kasstroom financieringsactiviteiten---487-116-1.101-473
Kasstroom algemeen--36468-98-120
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie