Close sub menu
PVH Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.6037.2407.5617.080
Materiële vaste activa--2.508985900760
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--9.3508.6258.8558.188
Voorraden--1.4171.7321.5911.318
Debiteuren--642778659616
Overige vlottende activa--3.240------
Effecten en liquide middelen--1.651452494730
Vlottende activa--3.9443.2393.0312.880
Totaal activa--13.29411.86411.88611.068
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.7305.8285.5364.805
Preferent kapitaal---2.099-508-321-711
Aandeel van derden---3000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5.9844.1424.4764.697
Crediteuren--1.124924890683
Bank--463132019
Overige korte schulden----957962863
Kortlopende schulden--2.5821.8941.8721.565
Totaal passiva--13.29411.86411.88611.068
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--698853700955
Kasstroom investeringsactiviteiten---59-395-459-481
Kasstroom financieringsactiviteiten--477-479-508-303
Kasstroom algemeen--1.116-21-268171
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie