Close sub menu
Pioneer Natural Resource Co
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa243243261261264
Materiële vaste activa31.62830.22416.2204.89614.839
Financiële vaste activa----------
Vaste activa32.01430.63816.63416.87615.323
Voorraden424369224205242
Debiteuren1.8531.685695968646
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.2044.0771.5011.8931.268
Vlottende activa3.7266.1732.5952.1912.580
Totaal activa35.74036.81119.22919.06717.903
 
Passiva
Gewoon kapitaal22.54122.83711.569--12.111
Preferent kapitaal--------0
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.3129.9015.7548.5583.974
Crediteuren2.6372.5591.0301.2211.441
Bank904365275--0
Overige korte schulden2831.1045971.275377
Kortlopende schulden3.8874.0731.9062.4961.818
Totaal passiva35.74036.81119.22919.06717.903
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten11.3486.0592.0833.1153.242
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.586-869-1.668-2.447-2.610
Kasstroom financieringsactiviteiten-10.614-2.807381-788-703
Kasstroom algemeen-2.8522.383796-120-71
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by