Close sub menu
Raymond James Financial
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.6642.150748493
Materiële vaste activa--1.0841.054486437
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--11.7367.9143.5003.670
Vlottende activa----------
Totaal activa--47.48238.83037.41334.883
 
Passiva
Gewoon kapitaal--7.1146.5816.3685.582
Preferent kapitaal--11-23-27-15
Aandeel van derden--626284112
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva--47.48238.83037.41334.883
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.0545771.9031.306
Kasstroom investeringsactiviteiten---4.985-1.897-3.476-3.376
Kasstroom financieringsactiviteiten--4.5931.3731.4204.065
Kasstroom algemeen--3.66253-1521.994
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie