Close sub menu
WEC Energy Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.0536.1063.0533.054
Materiële vaste activa--25.70747.24022.00121.347
Financiële vaste activa--1.764--1.6651.553
Vaste activa--34.94532.85831.22829.377
Voorraden--529--548539
Debiteuren--1.2031.1771.2811.351
Overige vlottende activa--4.421--4.5093.423
Effecten en liquide middelen--25758539
Vlottende activa--2.0832.0942.2482.214
Totaal activa--37.02834.95233.47631.591
 
Passiva
Gewoon kapitaal--10.500--9.7899.492
Preferent kapitaal---7---333
Aandeel van derden--162000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--22.21812.30020.30118.229
Crediteuren--881908876860
Bank--2.5636931.8052.287
Overige korte schulden--5311.581650723
Kortlopende schulden--4.1483.1833.3323.869
Totaal passiva--37.02834.95233.47631.591
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.1962.3462.4462.080
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.807-2.495-2.384-2.240
Kasstroom financieringsactiviteiten--6018626161
Kasstroom algemeen---10-64881
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie