Close sub menu
DaVita
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--7.08627.5586.9616.724
Materiële vaste activa--6.38510.4203.3943.149
Financiële vaste activa--290------
Vaste activa--13.84013.62110.68610.204
Voorraden--11298107182
Debiteuren--1.8241.7961.8591.715
Overige vlottende activa--80------
Effecten en liquide middelen--3452.228418552
Vlottende activa--3.1493.6908.4248.744
Totaal activa--16.98917.31119.11018.948
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.3842.1333.7034.690
Preferent kapitaal---66-48-3513
Aandeel van derden--1.513186205196
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--11.61611.44010.31111.021
Crediteuren--434404463509
Bank--5381311.929178
Overige korte schulden--8111.8382.4992.354
Kortlopende schulden--2.4762.3724.8913.041
Totaal passiva--16.98917.31119.11018.948
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.9792.0721.7721.907
Kasstroom investeringsactiviteiten---8252.995-1.006-1.367
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.847-4.696-625-766
Kasstroom algemeen---693371141-226
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie