Close sub menu
Devon Energy Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa753753753753841
Materiële vaste activa18.33015.2435.61617.18613.935
Financiële vaste activa440402------
Vaste activa19.83016.7766.6529.86615.129
Voorraden201--------
Debiteuren1.7671.543601832885
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.4542.2712.2372.9282.414
Vlottende activa3.8914.2493.2603.8514.437
Totaal activa23.72121.0259.91213.71719.566
 
Passiva
Gewoon kapitaal11.1679.2622.8855.8029.186
Preferent kapitaal-116-132-127-1191.005
Aandeel van derden1291371341180
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.3208.5395.4539.0148.154
Crediteuren8591.956904428662
Bank251--0--162
Overige korte schulden4891.1315361.4991.402
Kortlopende schulden3.1053.0871.4401.9272.226
Totaal passiva23.72121.0259.91213.71719.566
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten8.5304.8991.4642.0432.228
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.123-1.574-1.127-1.551-1.493
Kasstroom financieringsactiviteiten-4.213-3.292-306-2.061-4.386
Kasstroom algemeen-8063331-1.569-3.651
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by