Close sub menu
Devon Energy Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa753753753753753
Materiële vaste activa19.59518.33015.2435.61617.186
Financiële vaste activa666440402----
Vaste activa21.33319.83016.7766.6529.866
Voorraden249201------
Debiteuren1.5731.7671.543601832
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen8751.4542.2712.2372.928
Vlottende activa3.1573.8914.2493.2603.851
Totaal activa24.49023.72121.0259.91213.717
 
Passiva
Gewoon kapitaal12.06111.1679.2622.8855.802
Preferent kapitaal-124-116-132-127-119
Aandeel van derden156129137134118
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.3249.3208.5395.4539.014
Crediteuren7608591.956904428
Bank483251--0--
Overige korte schulden1.7064891.1315361.499
Kortlopende schulden2.9493.1053.0871.4401.927
Totaal passiva24.49023.72121.0259.91213.717
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.5448.5304.8991.4642.043
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.942-5.123-1.574-1.127-1.551
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.184-4.213-3.292-306-2.061
Kasstroom algemeen-582-8063331-1.569
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?