Close sub menu
Advance Auto Parts
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.6754.1141.5411.592
Materiële vaste activa--3.8434.3001.3691.394
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--5.5705.5532.9583.055
Voorraden--4.5384.4324.3634.168
Debiteuren----689625606
Overige vlottende activa--52------
Effecten en liquide middelen--8351.675897547
Vlottende activa--6.2705.6966.0825.427
Totaal activa--11.84011.2499.0418.482
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.5603.5493.5513.415
Preferent kapitaal---27-35-44-25
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.5362.4881.6041.587
Crediteuren--3.6413.4223.1732.895
Bank----------
Overige korte schulden--4961.056713586
Kortlopende schulden--4.7444.4783.8863.480
Totaal passiva--11.84011.2499.0418.482
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--970867811601
Kasstroom investeringsactiviteiten---267-463-192-179
Kasstroom financieringsactiviteiten---286-882-264-15
Kasstroom algemeen--417-478355407
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie