Close sub menu
Amphenol Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.4305.3194.5984.531
Materiële vaste activa--1.055999876817
Financiële vaste activa--352------
Vaste activa--6.8376.6045.4735.348
Voorraden--1.4621.3101.2341.107
Debiteuren--1.9521.7361.7921.599
Overige vlottende activa--0------
Effecten en liquide middelen--1.7389091.2921.754
Vlottende activa--5.4914.2114.5724.656
Totaal activa--12.32710.81610.04510.004
 
Passiva
Gewoon kapitaal--5.3854.5304.0173.990
Preferent kapitaal---278-502-445-201
Aandeel van derden--67664754
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--4.5714.0873.5294.381
Crediteuren--1.121867891876
Bank--2304037641
Overige korte schulden----735593549
Kortlopende schulden--2.3042.1332.4511.579
Totaal passiva--12.32710.81610.04510.004
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.5921.5021.1131.144
Kasstroom investeringsactiviteiten---334-1.229-442-380
Kasstroom financieringsactiviteiten---517-648-1.070-140
Kasstroom algemeen--742-375-399624
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie