Close sub menu
Invesco Ltd
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----24.3779.3339.708
Materiële vaste activa----1.167469491
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----856604623
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----2.0981.1482.006
Vlottende activa----------
Totaal activa----39.42030.97831.669
 
Passiva
Gewoon kapitaal----13.8638.5798.696
Preferent kapitaal----3.423-735-391
Aandeel van derden----456357260
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden------9.6958.743
Crediteuren------647896
Bank------00
Overige korte schulden------11.30512.831
Kortlopende schulden------11.95113.727
Totaal passiva----39.42030.97831.669
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----1.1178291.371
Kasstroom investeringsactiviteiten-----1.425-2.899-961
Kasstroom financieringsactiviteiten----2011.540169
Kasstroom algemeen-----108-530579
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie