Close sub menu
Cbre Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.1902.2165.0944.654
Materiële vaste activa--1.8354.751722618
Financiële vaste activa--1.133612216238
Vaste activa--9.1948.6636.7036.031
Voorraden----------
Debiteuren--4.3954.4673.6693.207
Overige vlottende activa--1.0361.083671522
Effecten en liquide middelen--2.0391.094777752
Vlottende activa--8.8467.5346.7545.453
Totaal activa--18.03916.19713.45711.484
 
Passiva
Gewoon kapitaal--7.0786.2334.9394.019
Preferent kapitaal---530-680-718-553
Aandeel van derden--427407160
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.3903.4882.6442.798
Crediteuren--2.6932.4362.0021.674
Bank--1.5991.1521.329911
Overige korte schulden--2.7942.8182.4041.951
Kortlopende schulden--7.1446.4365.8034.607
Totaal passiva--18.03916.19713.45711.484
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.8311.2231.131711
Kasstroom investeringsactiviteiten---342-721-561-141
Kasstroom financieringsactiviteiten---625-272-507-604
Kasstroom algemeen--86423064-35
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie