Close sub menu
Salesforce
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa56.91530.43254.99214.7748.967
Materiële vaste activa5.6955.6634.7502.0511.947
Financiële vaste activa4.7843.909------
Vaste activa72.35944.41239.16320.05411.719
Voorraden----------
Debiteuren9.7397.7866.1744.9243.917
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen10.53711.9664.1454.3424.522
Vlottende activa22.85021.88915.96310.6839.290
Totaal activa95.20966.30155.12630.73721.010
 
Passiva
Gewoon kapitaal58.13141.49333.88515.6059.389
Preferent kapitaal-166-42-93-58-27
Aandeel van derden--00----
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden15.2907.0806.3963.8771.488
Crediteuren5.4744.355--16576
Bank686766------
Overige korte schulden15.62812.60714.84511.0909.747
Kortlopende schulden21.78817.72814.84511.25510.130
Totaal passiva95.20966.30155.12630.73721.010
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.0004.8014.3313.3982.738
Kasstroom investeringsactiviteiten-14.536-3.971-2.980-5.308-2.011
Kasstroom financieringsactiviteiten7.8381.1941642.010221
Kasstroom algemeen-6982.0241.515100949
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by