Close sub menu
Duke Realty Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa------10585
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----201419
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----2221868
Vlottende activa----------
Totaal activa----8.4217.8047.388
 
Passiva
Gewoon kapitaal----5.0184.6584.533
Preferent kapitaal-----511-590-676
Aandeel van derden----625542
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva----8.4217.8047.388
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----506484448
Kasstroom investeringsactiviteiten-----555-594696
Kasstroom financieringsactiviteiten----145-58-1.090
Kasstroom algemeen----96-16855
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie