Close sub menu
Welltower
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----940836445
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----337----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----285431244
Vlottende activa----------
Totaal activa----33.38130.34227.944
 
Passiva
Gewoon kapitaal----15.54014.63214.423
Preferent kapitaal-----12.336-10.230-8.864
Aandeel van derden----966954502
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva----33.38130.34227.944
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----1.5361.5841.434
Kasstroom investeringsactiviteiten-----2.049-2.386155
Kasstroom financieringsactiviteiten----577818-1.914
Kasstroom algemeen----6416-325
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie