Close sub menu
Mid-America Apartment Communities
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa10.98610.89910.967----
Vaste activa11.18011.15511.159----
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen611313641--
Vlottende activa6113136----
Totaal activa11.24111.28511.19511.230--
 
Passiva
Gewoon kapitaal6.0265.9655.8876.069--
Preferent kapitaal-1.199-113-1.098--
Aandeel van derden1852192170--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.4154.5174.563----
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden616584528----
Kortlopende schulden616584528----
Totaal passiva11.24111.28511.19511.230--
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.058895824781--
Kasstroom investeringsactiviteiten-405-254-485-238--
Kasstroom financieringsactiviteiten-723-546-374-524--
Kasstroom algemeen-7095-3519--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by