Close sub menu
Regency Centers Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----1.230387479
Materiële vaste activa----149.3289.553
Financiële vaste activa------463386
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----169172171
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen------4549
Vlottende activa----------
Totaal activa----11.13210.94511.146
 
Passiva
Gewoon kapitaal----6.2136.3986.692
Preferent kapitaal-----1.420-1.256-1.164
Aandeel van derden----775141
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren------225234
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva----11.13210.94511.146
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----621610471
Kasstroom investeringsactiviteiten-----283-106-1.008
Kasstroom financieringsactiviteiten-----268-508569
Kasstroom algemeen----70-432
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie