Close sub menu
Vornado Realty Trust
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa------137159
Materiële vaste activa------13.05811.871
Financiële vaste activa------1.1771.412
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----967359
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----3.0305711.818
Vlottende activa----------
Totaal activa----18.28717.18117.398
 
Passiva
Gewoon kapitaal----6.7324.4654.338
Preferent kapitaal----8518991.021
Aandeel van derden----579643670
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren------431416
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva----18.28717.18117.398
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----663803860
Kasstroom investeringsactiviteiten----2.463-878-206
Kasstroom financieringsactiviteiten-----2.236-1.123-338
Kasstroom algemeen----890-1.198315
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie