Close sub menu
Intercontinental Exchange
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--35.69957.45823.54722.485
Materiële vaste activa--1.713--1.2411.246
Financiële vaste activa--408--330264
Vaste activa--38.98126.51426.09924.702
Voorraden----------
Debiteuren--1.230988953903
Overige vlottende activa--1.161--981707
Effecten en liquide middelen--1.583--1.5421.320
Vlottende activa--87.21967.97966.69253.562
Totaal activa--126.20094.49392.79178.264
 
Passiva
Gewoon kapitaal--19.49817.25517.20116.924
Preferent kapitaal---192-243-315-223
Aandeel van derden--129313028
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--18.5748.3139.3817.141
Crediteuren--639--521462
Bank--2.4112.5699511.833
Overige korte schulden--84.60366.24764.63651.876
Kortlopende schulden--87.99968.81666.10854.171
Totaal passiva--126.20094.49392.79178.264
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.8812.6592.5332.085
Kasstroom investeringsactiviteiten---9.830-594-1.75592
Kasstroom financieringsactiviteiten--6.744-1.753-463-1.971
Kasstroom algemeen---205312315206
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie