Close sub menu
TransDigm Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--28.88731.6928.0127.463
Materiële vaste activa--1.5042.270388325
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--11.43511.3898.5407.842
Voorraden--1.2831.233805731
Debiteuren--7201.068704636
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--9.4344.4022.073651
Vlottende activa--6.9604.8653.6572.134
Totaal activa--18.39516.25512.1979.976
 
Passiva
Gewoon kapitaal---3.972-2.895-1.808-2.951
Preferent kapitaal---401-3794-85
Aandeel van derden--41000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--20.74717.60113.10612.056
Crediteuren--218277174149
Bank------375369
Overige korte schulden--1.3791.218351353
Kortlopende schulden--1.6161.539900871
Totaal passiva--18.39516.25512.1979.976
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.2131.0151.022789
Kasstroom investeringsactiviteiten--799-3.889-684-287
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.2302.2711.086-1.444
Kasstroom algemeen--3.242-6021.424-942
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie