Close sub menu
VISA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa42.85243.62243.71842.43642.752
Materiële vaste activa3.2232.7152.7372.6952.472
Financiële vaste activa2.1361.7052312.1574.082
Vaste activa55.29655.28953.27451.60451.009
Voorraden----------
Debiteuren2.0201.9681.6181.5421.208
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen19.97119.40620.94213.27913.200
Vlottende activa30.20527.60727.64520.97018.216
Totaal activa85.50182.89680.91972.57469.225
 
Passiva
Gewoon kapitaal35.58137.58936.21034.68434.006
Preferent kapitaal13.712303315-821540
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden29.06729.56830.19924.47523.914
Crediteuren340266174156183
Bank2.2509992.99900
Overige korte schulden11.72211.1578.58310.4317.228
Kortlopende schulden20.85315.73914.51013.41511.305
Totaal passiva85.50182.89680.91972.57469.225
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten18.84915.22710.44012.78412.713
Kasstroom investeringsactiviteiten-4.288-1521.427-591-3.084
Kasstroom financieringsactiviteiten-12.696-14.410-3.968-12.061-11.240
Kasstroom algemeen1.8656657.899132-1.611
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by