Close sub menu
VISA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa43.62243.71842.43642.75242.958
Materiële vaste activa2.7152.7372.6952.4722.253
Financiële vaste activa1.7052312.1574.082--
Vaste activa55.28953.27451.60451.00948.954
Voorraden----------
Debiteuren1.9681.6181.5421.2081.132
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen19.40620.94213.27913.2009.874
Vlottende activa27.60727.64520.97018.21619.023
Totaal activa82.89680.91972.57469.22567.977
 
Passiva
Gewoon kapitaal37.58936.21034.68434.00632.760
Preferent kapitaal303315-8215406.352
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden29.56830.19924.47523.91425.223
Crediteuren266174156183179
Bank9992.999001.749
Overige korte schulden11.1578.58310.4317.2288.066
Kortlopende schulden15.73914.51013.41511.3059.994
Totaal passiva82.89680.91972.57469.22567.977
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten15.22710.44012.78412.7139.208
Kasstroom investeringsactiviteiten-1521.427-591-3.084735
Kasstroom financieringsactiviteiten-14.410-3.968-12.061-11.240-5.924
Kasstroom algemeen6657.899132-1.6114.019
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by