Close sub menu
VISA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--43.71842.43642.75242.958
Materiële vaste activa--2.7372.6952.4722.253
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--53.27451.60451.00948.954
Voorraden----------
Debiteuren--1.6181.5421.2081.132
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--16.2897.8388.1629.874
Vlottende activa--27.64520.97018.21619.023
Totaal activa--80.91972.57469.22567.977
 
Passiva
Gewoon kapitaal--36.21034.68434.00632.760
Preferent kapitaal--5.4014.6416.0106.352
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--30.19924.47523.91425.223
Crediteuren--174156183179
Bank--2.999--01.749
Overige korte schulden--11.33713.25911.1228.066
Kortlopende schulden--14.51013.41511.3059.994
Totaal passiva--80.91972.57469.22567.977
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--10.44012.78412.7139.208
Kasstroom investeringsactiviteiten--1.427-591-3.084735
Kasstroom financieringsactiviteiten---3.968-12.061-11.240-5.924
Kasstroom algemeen--7.899132-1.6114.019
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie