Close sub menu
American Water Works Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.5593.0021.6591.379
Materiële vaste activa--19.80518.23217.40916.246
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--22.86021.39720.44218.762
Voorraden--47------
Debiteuren----294301272
Overige vlottende activa--1.496------
Effecten en liquide middelen--54712013055
Vlottende activa--1.9061.285781720
Totaal activa--24.76622.68221.22319.482
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.4546.1215.8645.385
Preferent kapitaal---49-36-34-79
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--4.7057813.26511.772
Crediteuren--189203175195
Bank--10.944281.0351.227
Overige korte schulden--3521.768839870
Kortlopende schulden--12.2142.0452.0942.325
Totaal passiva--24.76622.68221.22319.482
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.4261.3831.3861.449
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.061-1.945-2.036-1.672
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.120494726207
Kasstroom algemeen--485-6876-16
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie