Close sub menu
Facebook
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--19.673--19.59520.105
Materiële vaste activa--54.981--24.68313.721
Financiële vaste activa--6.234------
Vaste activa--83.646--46.85435.961
Voorraden----------
Debiteuren--11.335--7.5875.832
Overige vlottende activa--2.758------
Effecten en liquide middelen--61.954--41.11441.711
Vlottende activa--75.670--50.48048.563
Totaal activa--159.316--97.33484.524
 
Passiva
Gewoon kapitaal--128.290--84.12774.347
Preferent kapitaal--927---760-227
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--16.045--6.1906.417
Crediteuren--2.424--820380
Bank--1.023--00
Overige korte schulden--0--1.5420
Kortlopende schulden--14.981--7.0173.760
Totaal passiva--159.316--97.33484.524
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--38.747--29.27424.216
Kasstroom investeringsactiviteiten---30.059---11.603-20.038
Kasstroom financieringsactiviteiten---10.292---15.572-5.235
Kasstroom algemeen---1.604--2.099-1.057
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie