Close sub menu
Meta Platforms
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa19.83119.67319.60919.59520.105
Materiële vaste activa69.96454.98144.78324.68313.721
Financiële vaste activa6.7756.234------
Vaste activa99.32183.64667.15146.85435.961
Voorraden----------
Debiteuren14.03911.3359.5187.5875.832
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen47.99861.95454.85541.11441.711
Vlottende activa66.66675.67066.22550.48048.563
Totaal activa165.987159.316133.37697.33484.524
 
Passiva
Gewoon kapitaal124.879128.290101.05484.12774.347
Preferent kapitaal-693927-489-760-227
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden19.97316.04517.2696.1906.417
Crediteuren4.0831.3311.363820380
Bank1.1271.023800----
Overige korte schulden1.0521.093886541390
Kortlopende schulden21.13514.98115.0537.0173.760
Totaal passiva165.987159.316133.37697.33484.524
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten57.68338.74736.31429.27424.216
Kasstroom investeringsactiviteiten-7.570-30.059-19.864-11.603-20.038
Kasstroom financieringsactiviteiten-50.728-10.292-7.299-15.572-5.235
Kasstroom algemeen-615-1.6049.1512.099-1.057
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by