Close sub menu
Meta Platforms
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa21.20319.83119.67319.60919.595
Materiële vaste activa92.19169.96454.98144.78324.683
Financiële vaste activa6.2016.7756.234----
Vaste activa126.17899.32183.64667.15146.854
Voorraden----------
Debiteuren13.46614.03911.3359.5187.587
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen40.73847.99861.95454.85541.114
Vlottende activa59.54966.66675.67066.22550.480
Totaal activa185.727165.987159.316133.37697.334
 
Passiva
Gewoon kapitaal125.713124.879128.290101.05484.127
Preferent kapitaal-3.530-693927-489-760
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden32.98819.97316.04517.2696.190
Crediteuren4.9904.0831.3311.363820
Bank1.3671.1271.023800--
Overige korte schulden1.1171.0521.093886541
Kortlopende schulden27.02621.13514.98115.0537.017
Totaal passiva185.727165.987159.316133.37697.334
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten50.47557.68338.74736.31429.274
Kasstroom investeringsactiviteiten-28.970-7.570-30.059-19.864-11.603
Kasstroom financieringsactiviteiten-22.136-50.728-10.292-7.299-15.572
Kasstroom algemeen-631-615-1.6049.1512.099
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by