Close sub menu
Mondelez International
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa43.16040.26940.37738.80538.727
Materiële vaste activa9.6809.2719.6648.7338.482
Financiële vaste activa4.8795.2896.036----
Vaste activa61.07056.75057.83156.91955.125
Voorraden3.3812.7082.6472.5462.592
Debiteuren3.0882.3372.2972.2122.262
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.9233.5463.6191.2911.100
Vlottende activa10.09110.3429.9797.6307.604
Totaal activa71.16167.09267.81064.54962.729
 
Passiva
Gewoon kapitaal26.88328.26927.57827.27525.637
Preferent kapitaal-10.947-10.624-10.690-10.258-10.630
Aandeel van derden3754767676
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden27.51024.76124.99721.87620.279
Crediteuren7.5626.7306.2095.8535.794
Bank2.6821.9622.7704.2195.840
Overige korte schulden4.1173.2194.0505.2505.103
Kortlopende schulden16.73114.00815.15915.32216.737
Totaal passiva71.16167.09267.81064.54962.729
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3.9084.1413.9643.9653.948
Kasstroom investeringsactiviteiten-4.888-26500-960-1.224
Kasstroom financieringsactiviteiten-456-4.069-2.215-2.787-2.329
Kasstroom algemeen-1.436462.249218395
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by