Close sub menu
Walgreens Boots Alliance
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--68.91027.43628.69725.788
Materiële vaste activa--13.34213.47813.91113.642
Financiële vaste activa----6.8516.6106.320
Vaste activa--69.10148.89950.27846.256
Voorraden--9.4519.3339.5658.899
Debiteuren--6.0007.2266.5736.528
Overige vlottende activa----1.1341.060506
Effecten en liquide middelen--1.0321.0237853.301
Vlottende activa--18.07318.70017.84619.753
Totaal activa--87.17467.59868.12466.009
 
Passiva
Gewoon kapitaal--20.63723.51226.00727.466
Preferent kapitaal---3.771-3.897-3.002-3.051
Aandeel van derden--498641682808
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--27.70017.67819.76819.188
Crediteuren--14.45814.34113.56612.494
Bank--3.5385.7381.966251
Overige korte schulden--9.0745.4745.8625.473
Kortlopende schulden--27.07025.76921.66718.547
Totaal passiva--87.17467.59868.12466.009
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--5.4845.5948.2657.251
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.297-2.307-5.501-843
Kasstroom financieringsactiviteiten---4.647-3.047-5.295-12.934
Kasstroom algemeen---460240-2.531-6.526
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie