Close sub menu
Walgreens Boots Alliance
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa22.35726.02127.43628.697--
Materiële vaste activa34.14035.06613.47813.911--
Financiële vaste activa6.9877.3386.8516.610--
Vaste activa65.47169.10148.89950.278--
Voorraden8.1599.4519.3339.565--
Debiteuren5.6637.1327.2266.573--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.1935161.023785--
Vlottende activa15.81418.07318.70017.846--
Totaal activa81.28587.17467.59868.124--
 
Passiva
Gewoon kapitaal23.41920.63723.51226.007--
Preferent kapitaal-2.109-3.771-3.897-3.002--
Aandeel van derden721498641682--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden35.09138.96817.67819.768--
Crediteuren11.13614.45814.34113.566--
Bank3.5645.9645.7381.966--
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden22.05427.07025.76921.667--
Totaal passiva81.28587.17467.59868.124--
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten5.5555.4845.5948.265--
Kasstroom investeringsactiviteiten4.072-1.297-2.307-5.501--
Kasstroom financieringsactiviteiten-9.036-4.647-3.047-5.295--
Kasstroom algemeen591-460240-2.531--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by