Walgreens Boots Alliance
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--68.91027.43628.69725.788
Materiële vaste activa--13.34213.47813.91113.642
Financiële vaste activa----6.8516.6106.320
Vaste activa--69.10148.89950.27846.256
Voorraden--9.4519.3339.5658.899
Debiteuren--6.0007.2266.5736.528
Overige vlottende activa----1.1341.060506
Effecten en liquide middelen--1.0321.0237853.301
Vlottende activa--18.07318.70017.84619.753
Totaal activa--87.17467.59868.12466.009
 
Passiva
Gewoon kapitaal--20.63723.51226.00727.466
Preferent kapitaal---3.771-3.897-3.002-3.051
Aandeel van derden--498641682808
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--27.70017.67819.76819.188
Crediteuren--14.45814.34113.56612.494
Bank--3.5385.7381.966251
Overige korte schulden--9.0745.4745.8625.473
Kortlopende schulden--27.07025.76921.66718.547
Totaal passiva--87.17467.59868.12466.009
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--5.4845.5948.2657.251
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.297-2.307-5.501-843
Kasstroom financieringsactiviteiten---4.647-3.047-5.295-12.934
Kasstroom algemeen---460240-2.531-6.526
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by