Close sub menu
Qorvo
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa3.4503.254--4.7563.034
Materiële vaste activa1.2541.266--1.3671.374
Financiële vaste activa3135----64
Vaste activa5.0594.738--4.1234.538
Voorraden756508--512472
Debiteuren569457--378346
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen9731.398--711926
Vlottende activa2.4502.484--1.6851.844
Totaal activa7.5097.221--5.8086.382
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.5534.629--4.3604.776
Preferent kapitaal530---7-3
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2.2811.910--1.0131.165
Crediteuren328314--233213
Bank--5----0
Overige korte schulden107108--161168
Kortlopende schulden675682--436441
Totaal passiva7.5097.221--5.8086.382
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.0491.302--810853
Kasstroom investeringsactiviteiten-596-219---248-277
Kasstroom financieringsactiviteiten-876-402---777-197
Kasstroom algemeen-422681---214378
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by