Close sub menu
Advanced Micro Devices
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa289289289289289
Materiële vaste activa1.069849705348261
Financiële vaste activa6963------
Vaste activa3.8362.8191.4311.016918
Voorraden1.9551.399982845739
Debiteuren2.7062.0661.8591.235400
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.6082.2901.0531.1561.185
Vlottende activa8.5836.1434.5973.5402.622
Totaal activa12.4198.9626.0284.5563.540
 
Passiva
Gewoon kapitaal7.4975.8372.8271.266611
Preferent kapitaal-1.454170-85
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6827081.1291.3061.443
Crediteuren1.321468988528384
Bank312--013670
Overige korte schulden1831531.3711.3201.032
Kortlopende schulden4.2402.4172.3591.9841.486
Totaal passiva12.4198.9626.0284.5563.540
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3.5211.0714933468
Kasstroom investeringsactiviteiten-686-952-149-170-114
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.89564328-33
Kasstroom algemeen940125387-108-79
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by