Close sub menu
Advanced Micro Devices
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa48.295289289289289
Materiële vaste activa1.9731.069849705348
Financiële vaste activa836963----
Vaste activa52.5613.8362.8191.4311.016
Voorraden3.7711.9551.399982845
Debiteuren4.1282.7062.0661.8591.235
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen5.8553.6082.2901.0531.156
Vlottende activa15.0198.5836.1434.5973.540
Totaal activa67.58012.4198.9626.0284.556
 
Passiva
Gewoon kapitaal54.7507.4975.8372.8271.266
Preferent kapitaal-172-1.454170-8
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.4616827081.1291.306
Crediteuren2.9561.321468988528
Bank--312--0136
Overige korte schulden3361831531.3711.320
Kortlopende schulden6.3694.2402.4172.3591.984
Totaal passiva67.58012.4198.9626.0284.556
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3.5653.5211.07149334
Kasstroom investeringsactiviteiten1.999-686-952-149-170
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.264-1.89564328
Kasstroom algemeen2.300940125387-108
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by