Close sub menu
PayPal Holdings
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--10.1836.9907.1094.507
Materiële vaste activa--1.8071.6931.7241.528
Financiële vaste activa--6.0892.8639711.961
Vaste activa--19.38412.83810.3698.129
Voorraden----------
Debiteuren--577435313283
Overige vlottende activa--1.3051.292565133
Effecten en liquide middelen--13.08310.7619.1095.695
Vlottende activa--50.99538.49532.96332.645
Totaal activa--70.37951.33343.33240.774
 
Passiva
Gewoon kapitaal--20.01916.88515.38615.994
Preferent kapitaal---484-17378-142
Aandeel van derden--444400
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--11.8697.4852.0421.917
Crediteuren--252232281257
Bank----------
Overige korte schulden----26.61425.56222.523
Kortlopende schulden--38.44726.91925.90422.863
Totaal passiva--70.37951.33343.33240.774
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--5.8544.5615.4832.531
Kasstroom investeringsactiviteiten---16.218-5.733840-5.358
Kasstroom financieringsactiviteiten--12.4923.688-1.2624.084
Kasstroom algemeen--2.1282.5165.0611.257
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie