Close sub menu
T-Mobile US
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa109.52799.24338.51037.65837.266
Materiële vaste activa70.08472.22421.98423.35922.196
Financiële vaste activa----------
Vaste activa185.672176.27777.61664.18761.648
Voorraden2.5672.5279641.0841.566
Debiteuren4.1944.2761.8881.7691.915
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen6.63110.3851.5281.2031.219
Vlottende activa20.89123.8859.3058.2818.915
Totaal activa206.563200.16286.92172.46870.563
 
Passiva
Gewoon kapitaal69.10265.34428.78924.71822.559
Preferent kapitaal-1.365-1.581-868-3328
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden113.962113.11545.62637.48336.489
Crediteuren11.40510.1964.3225.4876.182
Bank10.1689.5103.4561.0411.794
Overige korte schulden1.0709674.7283.7393.539
Kortlopende schulden23.49921.70312.50610.26711.515
Totaal passiva206.563200.16286.92172.46870.563
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten13.9178.6406.8243.8997.962
Kasstroom investeringsactiviteiten-19.386-12.715-4.125-579-11.064
Kasstroom financieringsactiviteiten1.70913.010-2.374-3.336-1.179
Kasstroom algemeen-3.7608.935325-16-4.281
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by