Close sub menu
Match Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.501
Materiële vaste activa--108
Financiële vaste activa----
Vaste activa--1.957
Voorraden----
Debiteuren--137
Overige vlottende activa--348
Effecten en liquide middelen--739
Vlottende activa--1.020
Totaal activa--2.977
 
Passiva
Gewoon kapitaal---1.178
Preferent kapitaal---81
Aandeel van derden--2
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden--3.653
Crediteuren--29
Bank----
Overige korte schulden----
Kortlopende schulden--500
Totaal passiva--2.977
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--802
Kasstroom investeringsactiviteiten---4.886
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.677
Kasstroom algemeen---2.406
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie