Apple
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa------8.0158.620
Materiële vaste activa36.76637.37841.30433.78327.010
Financiële vaste activa100.887105.341170.799194.714170.430
Vaste activa180.175175.697234.386246.674214.817
Voorraden4.0614.1063.9564.8552.132
Debiteuren16.12022.92623.18617.87415.754
Overige vlottende activa------10.1628.757
Effecten en liquide middelen90.943100.55766.30174.18167.155
Vlottende activa143.713162.819131.339128.645106.869
Totaal activa323.888338.516365.725375.319321.686
 
Passiva
Gewoon kapitaal65.33990.488107.147134.047128.249
Preferent kapitaal-406-584-3.454-150634
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden153.157142.310141.712140.458114.431
Crediteuren42.29646.23655.88849.04937.294
Bank13.76916.24020.74818.47311.605
Overige korte schulden49.32743.24240.23033.29230.107
Kortlopende schulden105.392105.718116.866100.81479.006
Totaal passiva323.888338.516365.725375.319321.686
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten80.67469.39177.43463.59865.824
Kasstroom investeringsactiviteiten-4.28945.89616.066-46.446-45.977
Kasstroom financieringsactiviteiten-86.820-90.976-87.876-17.347-20.483
Kasstroom algemeen-10.43524.3115.624-195-636
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by