Close sub menu
Apple
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--------8.015
Materiële vaste activa39.44036.76637.37841.30433.783
Financiële vaste activa127.877100.887105.341170.799194.714
Vaste activa216.166180.175175.697234.386246.674
Voorraden6.5804.0614.1063.9564.855
Debiteuren26.27816.12022.92623.18617.874
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen62.63990.943100.55766.30174.181
Vlottende activa134.836143.713162.819131.339128.645
Totaal activa351.002323.888338.516365.725375.319
 
Passiva
Gewoon kapitaal63.09065.33990.488107.147134.047
Preferent kapitaal163-406-584-3.454-150
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden162.431153.157142.310141.712140.458
Crediteuren54.76342.29646.23655.88849.049
Bank15.61313.76916.24020.74818.473
Overige korte schulden47.49342.68437.72032.687--
Kortlopende schulden125.481105.392105.718116.866100.814
Totaal passiva351.002323.888338.516365.725375.319
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten104.03880.67469.39177.43463.598
Kasstroom investeringsactiviteiten-14.545-4.28945.89616.066-46.446
Kasstroom financieringsactiviteiten-93.353-86.820-90.976-87.876-17.347
Kasstroom algemeen-3.860-10.43524.3115.624-195
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by