Close sub menu
Microsoft Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--50.38949.77643.73645.228
Materiële vaste activa--52.90436.47729.46023.734
Financiële vaste activa--2.9652.6491.8626.023
Vaste activa--119.396111.00489.18681.235
Voorraden--1.8952.0632.6622.181
Debiteuren--32.01129.52426.48119.792
Overige vlottende activa--13.13822.10214.1286.250
Effecten en liquide middelen--136.527133.819133.768132.981
Vlottende activa--181.915175.552169.662159.851
Totaal activa--301.311286.556258.848241.086
 
Passiva
Gewoon kapitaal141.988118.304102.33082.71872.394
Preferent kapitaal1.8223.18678.18069.036431
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden103.134110.697114.806117.642104.165
Crediteuren15.16312.5309.3828.6177.390
Bank8.0723.7495.5163.99810.121
Overige korte schulden21.72317.90154.52245.87347.016
Kortlopende schulden88.65772.31069.42058.48864.527
Totaal passiva333.779301.311286.556258.848241.086
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten76.74060.67552.18543.88439.507
Kasstroom investeringsactiviteiten-27.577-12.223-15.773-6.061-46.781
Kasstroom financieringsactiviteiten-48.486-46.031-36.887-33.5908.408
Kasstroom algemeen6772.421-4754.2331.134
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie