Close sub menu
Adobe
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--12.10112.41212.6506.207
Materiële vaste activa--2.0041.2931.075937
Financiële vaste activa--------0
Vaste activa--16.13814.26713.9127.288
Voorraden----------
Debiteuren--1.3981.5351.3161.218
Overige vlottende activa--2.033563--144
Effecten en liquide middelen--5.9924.1773.2295.820
Vlottende activa--8.1466.4954.8577.248
Totaal activa--24.28420.76218.76914.536
 
Passiva
Gewoon kapitaal--13.26410.5309.3628.460
Preferent kapitaal---158-188-148-112
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5.5082.0415.1052.548
Crediteuren--306210186114
Bank--923.149----
Overige korte schulden------3.4353.227
Kortlopende schulden--5.5128.1914.3013.527
Totaal passiva--24.28420.76218.76914.536
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--5.7274.4224.0292.913
Kasstroom investeringsactiviteiten---414-456-4.685-443
Kasstroom financieringsactiviteiten---3.488-2.946-6-1.184
Kasstroom algemeen--1.8251.020-6621.286
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie