Intel Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa37.10336.34937.13423.59315.265
Materiële vaste activa55.38648.97641.10936.17131.858
Financiële vaste activa7.2439.4307.90415.32212.374
Vaste activa105.28599.17693.74977.81962.709
Voorraden8.7447.2536.9835.5535.167
Debiteuren7.6596.7225.6074.6904.787
Overige vlottende activa5.5534.4217.6022.7333.212
Effecten en liquide middelen13.12311.65014.00217.09925.313
Vlottende activa31.23928.78729.50035.50840.356
Totaal activa136.524127.963123.249113.327103.065
 
Passiva
Gewoon kapitaal77.50474.56369.01966.22661.085
Preferent kapitaal23.97724.38626.93125.47423.466
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden36.55536.35535.94325.91725.416
Crediteuren4.1283.8242.9282.4752.063
Bank3.6931.2611.7764.6342.634
Overige korte schulden14.48911.54112.71713.19310.970
Kortlopende schulden22.31016.62617.42120.30215.667
Totaal passiva136.524127.963123.249113.327103.065
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten33.14529.43222.11021.80819.017
Kasstroom investeringsactiviteiten-14.405-11.239-15.762-25.817-8.183
Kasstroom financieringsactiviteiten-17.565-18.607-8.475-5.7391.912
Kasstroom algemeen1.175-414-2.127-9.74812.746
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by