Close sub menu
Intel Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa34.23335.99737.10336.34937.134
Materiële vaste activa63.24556.58455.38648.97641.109
Financiële vaste activa7.1387.3447.2439.4307.904
Vaste activa110.688105.842105.28599.17693.749
Voorraden10.7768.4278.7447.2536.983
Debiteuren9.4576.7827.6596.7225.607
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen28.41323.89513.12311.65014.002
Vlottende activa57.71847.24931.23928.78729.500
Totaal activa168.406153.091136.524127.963123.249
 
Passiva
Gewoon kapitaal95.39181.03877.50474.56369.019
Preferent kapitaal-880-751-1.280-974862
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden45.55347.29936.71036.77436.809
Crediteuren5.7475.5814.1283.8242.928
Bank4.5912.5043.6931.2611.776
Overige korte schulden4.5353.9993.8533.6223.526
Kortlopende schulden27.46224.75422.31016.62617.421
Totaal passiva168.406153.091136.524127.963123.249
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--35.38433.14529.43222.110
Kasstroom investeringsactiviteiten---20.796-14.405-11.239-15.762
Kasstroom financieringsactiviteiten---12.917-17.565-18.607-8.475
Kasstroom algemeen--1.6711.175-414-2.127
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by