Close sub menu
Amazon.com
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--15.01714.75414.54813.350
Materiële vaste activa--113.11472.70561.79748.866
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--188.462128.91487.54771.113
Voorraden--23.79520.49717.17416.047
Debiteuren--24.54220.81616.67713.164
Overige vlottende activa--60.331------
Effecten en liquide middelen--84.39655.02141.25030.986
Vlottende activa--132.73396.33475.10160.197
Totaal activa--321.195225.248162.648131.310
 
Passiva
Gewoon kapitaal--93.40462.06043.54927.709
Preferent kapitaal---180-986-1.035-484
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--101.40675.37650.70845.718
Crediteuren--72.53947.18338.19234.616
Bank----000
Overige korte schulden--44.13840.62930.19923.267
Kortlopende schulden--126.38587.81268.39157.883
Totaal passiva--321.195225.248162.648131.310
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--66.06438.51430.72318.434
Kasstroom investeringsactiviteiten---59.611-24.281-12.369-27.819
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.104-10.066-7.6869.860
Kasstroom algemeen--5.3494.16710.668475
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie