Close sub menu
Amgen
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa31.60930.07231.27634.11622.142
Materiële vaste activa5.4275.1844.8894.9284.958
Financiële vaste activa------00
Vaste activa42.93541.78041.80441.26728.798
Voorraden4.9304.0863.8933.5842.940
Debiteuren5.5634.8954.5254.0573.580
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen9.3058.03710.6478.91129.304
Vlottende activa22.18619.38521.14418.44037.618
Totaal activa65.12161.16562.94859.70766.416
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.6616.7009.4099.67312.500
Preferent kapitaal-231-796-22.393-528-769
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden45.77342.28141.88637.19940.428
Crediteuren1.5721.3661.4211.3711.207
Bank1.59187912.9534.419
Overige korte schulden------8.5117.862
Kortlopende schulden15.68712.18411.65312.83513.488
Totaal passiva65.12161.16562.94859.70766.416
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9.7219.26110.4979.15011.296
Kasstroom investeringsactiviteiten-6.044733-5.4015.70914.339
Kasstroom financieringsactiviteiten-4.037-8.271-4.867-15.767-22.490
Kasstroom algemeen-3601.723229-9083.145
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by