Close sub menu
Autodesk
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.5162.5561.6471.607
Materiële vaste activa--601150145159
Financiële vaste activa----0191306
Vaste activa--3.5203.1092.2362.338
Voorraden----------
Debiteuren--652474438452
Overige vlottende activa--404403253266
Effecten en liquide middelen--1.8449541.3231.900
Vlottende activa--2.6591.6201.8782.461
Totaal activa--6.1794.7294.1144.798
 
Passiva
Gewoon kapitaal966-139-211-256734
Preferent kapitaal-----135-124-179
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.0603.0992.6392.2461.879
Crediteuren123841029594
Bank71498--0399
Overige korte schulden1951682.1781.9871.654
Kortlopende schulden3.2553.2192.3012.1232.185
Totaal passiva7.2806.1794.7294.1144.798
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.4371.4153771170
Kasstroom investeringsactiviteiten-404-57-710506272
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.047-467152-657-578
Kasstroom algemeen-14891-181-149-137
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie