Close sub menu
Costco Wholesale Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa27.42026.38224.59520.89019.681
Financiële vaste activa4.050--------
Vaste activa31.47029.76327.43621.91520.541
Voorraden17.90714.21512.24211.39511.040
Debiteuren2.2411.8031.5501.5351.669
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen11.04912.17513.3059.4447.259
Vlottende activa32.69629.50528.12023.48520.289
Totaal activa64.16659.26855.55645.40040.830
 
Passiva
Gewoon kapitaal20.64217.56418.28415.24312.799
Preferent kapitaal---1.137-1.297-1.436-1.199
Aandeel van derden5514421341304
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden11.52111.74912.0076.5797.801
Crediteuren17.84816.27814.17211.67911.237
Bank73799951.69990
Overige korte schulden5.6118.65110.5779.8598.599
Kortlopende schulden31.99829.44124.84423.23719.926
Totaal passiva64.16659.26855.55645.40040.830
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten7.3928.9588.8616.3565.774
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.915-3.535-3.891-2.865-2.947
Kasstroom financieringsactiviteiten-4.283-6.488-1.147-1.147-1.281
Kasstroom algemeen-806-1.0653.8232.3441.546
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by