Close sub menu
eBay
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa4.2624.1864.6875.2205.252
Materiële vaste activa1.7511.5251.8671.5101.597
Financiële vaste activa1.7977.9668331.3163.778
Vaste activa11.56017.51512.12013.46815.693
Voorraden------00
Debiteuren--98412700712
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen4.7797.3233.8262.8254.915
Vlottende activa9.2909.1117.1904.7067.126
Totaal activa20.85026.62619.31018.17422.819
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.1539.7783.5612.8706.281
Preferent kapitaal259398616385499
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden11.42612.22611.74711.23812.084
Crediteuren261262332270286
Bank1.1501.355181.0221.546
Overige korte schulden--1.8485622.5622.505
Kortlopende schulden4.2714.6224.0024.0664.454
Totaal passiva20.85026.62619.31018.17422.819
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.2542.6572.4193.1142.658
Kasstroom investeringsactiviteiten2.4613.6633.7942.7872.894
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.792-6.532-5.692-7.091-5.398
Kasstroom algemeen923-212521-1.190154
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by