Close sub menu
eBay
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--4.6875.2205.2524.842
Materiële vaste activa--1.8671.5101.5971.597
Financiële vaste activa--8331.3163.7786.331
Vaste activa--12.12013.46815.69318.238
Voorraden----000
Debiteuren--412700712695
Overige vlottende activa--4.7335.4225.0665.468
Effecten en liquide middelen--3.8262.8254.9155.863
Vlottende activa--7.1904.7067.1267.743
Totaal activa--19.31018.17422.81925.981
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.5612.8706.2818.063
Preferent kapitaal--616385499718
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--11.74711.23812.08414.379
Crediteuren--332270286330
Bank--181.0221.546781
Overige korte schulden--5622.5622.5052.251
Kortlopende schulden--4.0024.0664.4543.539
Totaal passiva--19.31018.17422.81925.981
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.4193.1142.6583.146
Kasstroom investeringsactiviteiten--3.7942.7872.894-1.296
Kasstroom financieringsactiviteiten---5.692-7.091-5.398-1.784
Kasstroom algemeen--521-1.19015466
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie