Close sub menu
Electronic Arts
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.9381.979--1.715
Materiële vaste activa--449448--434
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--4.5952.576--2.519
Voorraden----------
Debiteuren--461623--359
Overige vlottende activa--2.208149----
Effecten en liquide middelen--5.7355.445--4.532
Vlottende activa--6.5176.381--5.199
Totaal activa--11.1128.957--7.718
 
Passiva
Gewoon kapitaal7.8407.4615.331--4.060
Preferent kapitaal-50-50-30---19
Aandeel van derden000--0
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2.4849871.361--1.243
Crediteuren9668113--87
Bank0599------
Overige korte schulden--------2.224
Kortlopende schulden2.9642.6642.265--2.415
Totaal passiva13.28811.1128.957--7.718
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.9341.7971.547--1.383
Kasstroom investeringsactiviteiten-505-1.357169---759
Kasstroom financieringsactiviteiten-15-1.358-1.253---534
Kasstroom algemeen1.414-918463--90
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie