Close sub menu
Gilead Sciences
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa37.20841.78741.23417.90319.855
Materiële vaste activa5.4755.1214.9674.5024.006
Financiële vaste activa1.2451.3095021.4881.423
Vaste activa48.72853.18052.41131.33127.839
Voorraden1.5071.6181.683922814
Debiteuren4.7774.4934.8923.5823.327
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen6.3856.5207.40824.35230.089
Vlottende activa14.44314.77215.99630.29635.836
Totaal activa63.17167.95268.40761.62763.675
 
Passiva
Gewoon kapitaal21.24021.06918.20222.52521.387
Preferent kapitaal283-608580
Aandeel van derden-31-519125147
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden30.72535.27838.78929.21831.536
Crediteuren905705844713790
Bank2.2731.5162.7572.4992.748
Overige korte schulden4.580--8644321.145
Kortlopende schulden11.23711.61011.3979.75910.605
Totaal passiva63.17167.95268.40761.62763.675
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9.07211.3848.1689.1448.400
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.466-3.131-14.615-7.81714.355
Kasstroom financieringsactiviteiten-6.469-8.877770-7.634-12.318
Kasstroom algemeen137-624-5.677-6.30710.437
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by