Close sub menu
Gilead Sciences
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--41.23417.90319.85521.259
Materiële vaste activa--4.9674.5024.0063.295
Financiële vaste activa--5021.4881.42311.184
Vaste activa--52.41131.33127.83938.460
Voorraden--1.683922814801
Debiteuren--4.8923.5823.3273.851
Overige vlottende activa--5.7087.4382.5552.722
Effecten en liquide middelen--7.40824.35230.08925.510
Vlottende activa--15.99630.29635.83631.823
Totaal activa--68.40761.62763.67570.283
 
Passiva
Gewoon kapitaal--18.20222.52521.38720.442
Preferent kapitaal---608580165
Aandeel van derden--1912514759
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--38.78929.21831.53638.147
Crediteuren--844713790814
Bank--2.7572.4992.7482.747
Overige korte schulden--8644321.1451.280
Kortlopende schulden--11.3979.75910.60511.635
Totaal passiva--68.40761.62763.67570.283
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8.1689.1448.40011.898
Kasstroom investeringsactiviteiten---14.615-7.81714.355-16.069
Kasstroom financieringsactiviteiten--770-7.634-12.3183.393
Kasstroom algemeen---5.677-6.30710.437-778
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie