Close sub menu
Huntington Bancshares
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen------2.6721.520
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers------5347
Kredieten------74.12869.426
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen----------
Totaal bankbedrijf------76.85370.993
Beleggingen----------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf------74.18169.473
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen----7.4964.7685.196
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa----109.002108.781104.185
 
Passiva
Gewoon kapitaal----11.79511.10210.814
Preferent kapitaal----947594543
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----11.79511.10210.814
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen----11.79511.10210.814
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva----109.002108.781104.185
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie