Close sub menu
Biogen
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--8.8469.2858.8268.512
Materiële vaste activa--3.8453.6743.6013.182
Financiële vaste activa--7721.4083.0674.085
Vaste activa--17.73218.85317.64815.779
Voorraden--1.069804930903
Debiteuren--1.9141.8811.9591.787
Overige vlottende activa--4.2694.4852.1540
Effecten en liquide middelen--2.6104.4763.5383.689
Vlottende activa--6.8878.3827.6417.873
Totaal activa--24.61927.23425.28923.653
 
Passiva
Gewoon kapitaal--10.70013.34313.04012.613
Preferent kapitaal---299-135-240-318
Aandeel van derden---14-4-8-15
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--10.1919.0318.9627.686
Crediteuren--455531371396
Bank--01.49603
Overige korte schulden--3.1452.7662.8612.901
Kortlopende schulden--3.7424.8643.2953.368
Totaal passiva--24.61927.23425.28923.653
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.2307.0796.1884.551
Kasstroom investeringsactiviteiten---609471-2.046-2.963
Kasstroom financieringsactiviteiten---5.273-5.860-4.472-2.380
Kasstroom algemeen---1.6521.689-331-792
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie