Close sub menu
Intuit
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.6821.7091.6721.317
Materiële vaste activa--9607808121.030
Financiële vaste activa--19131331
Vaste activa--2.9512.6892.7742.653
Voorraden----------
Debiteuren--1498798103
Overige vlottende activa--290187277275
Effecten en liquide middelen--7.0502.7401.716777
Vlottende activa--7.9803.5942.4041.415
Totaal activa--10.9316.2835.1784.068
 
Passiva
Gewoon kapitaal9.8695.1063.7492.3541.354
Preferent kapitaal-24-32-36-35-22
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2.9922.296568708770
Crediteuren623305274178157
Bank01.338505050
Overige korte schulden1.3481.2341.0231.5211.365
Kortlopende schulden2.6553.5291.9662.1161.944
Totaal passiva15.51610.9316.2835.1784.068
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3.2502.4142.3242.1121.599
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.965-97-566-532-85
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.1762.034-1.034-634-1.632
Kasstroom algemeen-3.8914.351724946-118
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie